Kỷ yếu 40 năm hình thành và phát triển Trường THPT An Phước thành lập vào năm 1976 đến nay ( 2016) trường đã tròn 40 tuổi.