Học bỗng cho học sinh nghèo Doanh nghiệp Trao học bỗng cho học sinh nghèo, hiếu học nhân dịp kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11